Cổng chùa linh ứng thôn Bái Trang xã Quỳnh Hoa
Ngày 28/05/2020

Cổng chùa linh ứng thôn Bái Trang xã Quỳnh Hoa

Media/43_QuynhHoa/Images/94b20958-4b71-4891-8753-5520f9246488.jpeg

Chùa Linh ứng xã Quỳnh Hoa thuộc thôn Bái Trang ngày nay, ngôi chùa nằm cạnh con sông cầu Bái hiền hòa và nằm trên con đường đi vào xã Quỳnh Hoa. Mẹ Quan Âm hiền hòa đứng đó như che chở, dõi theo các con trong toàn xã cũng như khách thập phương. Bởi vậy mà con người xã Quỳnh Hoa ngày một văn minh, làng xã ngày một giàu đẹp.

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202206/Images/921454d7e350230e7a41-20220609092612-e.jpg

Ảnh Mẹ Quan Âm.

 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202206/Images/93cf9d1d2a9aeac4b38b-20220609092624-e.jpg
 
 
 
Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202206/Images/c6cd57eae16d2133787c-20220609092611-e.jpg

Nhà chùa đang tăng gia sản xuất.

 

Nguyễn Hiền.

Tin liên quan