Đại hội thường niên HTXDV Nông nghiệp năm 2024
Ngày 29/03/2024

           Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Phụ, Nghị quyết Đảng ủy xã. Được sự nhất trí của Đảng ủy – UBND xã vào sáng ngày 27/3/2024, tại Nhà Văn hóa xã. HTXDVNN xã Quỳnh Hoa tổ chức đại hội thành viên HTXDVNN thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2021-2026.

Về dự và chỉ đạo Đại hội, đại biểu ở huyện có: Đ/c Phạm Thị Yến – Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Phụ.

           Đại biểu ở xã về dự Đại hội có: Đ/c Nguyễn Trung Thu – Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch  HĐND xã. Đ/c Vũ Nhậm Thắng – Phó Bí thư BCH Đảng bộ. Đ/c Nguyễn Văn Hoàn – TVĐU – Chủ tịch UBND xã, các Đ/c trong BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức xã, cán bộ HTXDVNN, đại biểu ở các thôn, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn.

 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/dai-bieu-ve-du-20240415094949-e.jpg

 

Ảnh: Đại biểu về dự Đại hội thành viên HTXDVNN thường niên năm 2024

 

             Đồng chí Phan Đình Bắc – Phó Giám đốc HTXDVNN khai mạc Đại hội.

 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/a-bac-khai-mac-20240415095039-e.jpg

 

Ảnh: Đ/c Phan Đình Bắc – Phó Giám đốc HTXDVNN khai mạc Đại hội

 

           Đồng chí Vũ Tiến Chưởng – Giám đốc HTXDVNN thay mặt Ban Quản trị HTXDVNN lên trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2023; Phương hướng sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2024.

 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/a-chuong-doc-bao-cao-20240415095117-e.jpg

Ảnh: Đ/c Vũ Tiến Chưởng –  Giám đốc HTXDVNN trình bày báo cáo tại Đại hộI

        Năm 2023, ngành sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, vụ xuân rét đậm kéo dài, mưa úng đầu vụ, đầu vụ mùa nắng nóng kéo dài, giá vật tư nông nghiệp liên tục biến động, đầu ra cho sản phẩm không ổn định ảnh hưởng rất nhiều đến công tác sản xuất. Xong dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Phụ, của Đảng ủy – HĐND – UBND xã. Sự nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết của Ban quản trị cán bộ HTXDVNN, sự phối hợp của Ban lãnh đạo các thôn, sự cần cù lao động, sáng tạo của nhân dân trong xã. Năm 2023, trên mặt trận nông nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng trân trọng như: Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 936 ha, trong đó diện tích cây trồng là 164 ha, sản xuất vụ đông đảm bảo kế hoạch huyện giao, hệ số sử dụng đất 2,86 lần. Tổng giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp đạt 82,5 tỷ đồng. Giá trị bình quân đạt 104 triệu đồng/ha. Làm tốt công tác diệt chuột giúp nhân dân yên tâm sản xuất. Các khâu dịch vụ bắt buộc đảm bảo theo định mức đại hội đã biểu quyết. Các dịch vụ thỏa thuận với phương châm phục vụ nhân dân là chính, xong vẫn thu được lãi nhập quỹ HTX.

          Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 của HTXDVNN phấn đấu:  Diện tích gieo trồng cả năm đạt 936 ha, diện tích vụ đông đạt chỉ tiêu huyện giao, doanh thu đạt 1,9 đến 2 tỷ đồng. Duy trì hiệu quả các khâu dịch vụ bắt buộc, phát triển các khâu dịch vụ thỏa thuận, tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân, phấn đấu năm 2024 đạt thắng lợi trên mặt trận nông nghiệp.

          Đồng chí Vũ Doãn Đức – Kế toán trưởng HTXDVNN xã trình bày báo cáo tài chính thu chi các khâu dịch vụ năm 2023.

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/ke-toan-doc-bc-tc-20240415095540-e.jpg

Ảnh: Đ/c Vũ Doãn Đức – Kế toán HTXDVNN trình bày báo cáo tài chính tại Đại hội

         Đồng chí Nguyễn Xuân Quảng – Trưởng Ban Kiểm soát HTXDVNN xã trình bày báo cáo công tác kiểm soát năm 2023.

 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/kiem-soat-doc-bc-20240415095624-e.jpg

Ảnh: Đ/c Nguyễn Xuân Quảng – Trưởng Ban Kiểm soát HTXDVNN trình bày báo cáo

         Sau khi các báo cáo được thông qua tại Đại hội các vị đại biểu tiến hành phát biểu, tham luận bổ sung cho các báo cáo mà Đ/c Giám đốc, Kế toán, Kiểm soát HTXDVNN trình bày trước Đại hội.

          Qua 1 năm thực hiện nhiệm vụ, HTXDVNN trích quỹ khen thưởng, động viên các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/khen-thuong-2-20240415100719-e.jpg
 
 
Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/khen-thuong-20240415100719-e.jpg

 

Ảnh: Các tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong năm 2023

        Cũng tại Đại hội đồng chí Vũ Tiến Chưởng – Giám đốc HTXDVNN tiếp thu các ý kiến tham gia, thảo luận, đồng thời trả lời các ý kiến của các vị đại biểu ý kiến tại đại hội và các ý kiến họp tại các thôn trước khi Đại hội.

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/tra-loi-y-kien-xa-vien-20240415095753-e.jpg

Ảnh: Đ/c Vũ Tiến Chưởng –  Giám đốc HTXDVNN trả lời các ý kiến của đại biểu 

          Về dự và chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn – TVĐU – Chủ tịch UBND xã thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương phát biểu giao nhiệm vụ cho đại hội.

 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/chu-tich-phat-bieu-20240415095837-e.jpg

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Hoàn – Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

          Đoàn Thư  ký thông qua Nghị quyết Đại hội thành viên HTXDVNN thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/thong-qua-nghi-quyet-20240415095913-e.jpg

 

Ảnh:  Đ/c Nguyễn Đình Nguyện – Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội

 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/be-mac-20240415095944-e.jpg

       

 Ảnh:  Đ/c Nguyễn Đình Nguyện – Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội

 

         Sau ½ ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thành viên HTXDVNN thường niên năm 2024 nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp./.

 

Thực hiện:  Huyền Phin


Tổng lượt xem bài viết là: 113
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác