Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho các nam thanh niên trong toàn xã
Ngày 01/04/2024

           Căn cứ luật NVQS năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015. Căn cứ vào Kế hoạch số 358/ KH-BCH ngày 19 tháng 3 năm 2024, công văn hướng dẫn số 357/HD- BCH ngày 19/3/2024 của Ban chỉ huy Quân sự Huyện Quỳnh phụ, về việc đăng ký nghĩa vụ Quân sự lần đầu, Sĩ quan dự bị, Phương tiện kỹ thuật, Quân dự bị động viên, Nữ chuyên môn cần cho Quân đội.

          Ban chỉ huy quân sự xã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho các nam thanh niên.

          Tổng số nam thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu của xã là 30 nam thanh niên. 30/30 nam thanh niên đã chấp hành nghiêm về đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đạt 100%.

 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/z5352297167316-9e985843886f20e07d032a8d228f7761-20240416084853-e.jpg
 
Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/z5352297148621-21858db5e8725521c1610fc7ecb1aa7d-20240416084852-e.jpg
 
Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/z5308722713142-09df2cba75f542e0bd42e79f043cddb6-20240416084852-e.jpg
 
Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/z5308722509387-9c6223106c8995009a56b03290b02cf1-20240416084852-e.jpg
 
Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/z5308722492231-d7f2d90ed75025811df59f7fc18f99a0-20240416084851-e.jpg

Ảnh:  Nam thanh niên về đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

       Tổng số nam thanh niên trong toàn xã trong diện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu là 30. Trong ngày đăng ký đã có  30/30 nam thanh niên về đăng ký đạt tỷ lệ 100%. 

Thực hiện:  Huyền Phin


Tổng lượt xem bài viết là: 105
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác