Giới thiệu chung về xã Quỳnh Hoa
Ngày 24/04/2020


 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/anh-tru-so-ub-2020-20220518022744-e.jpg

Ảnh trụ sở UBND xã Quỳnh Hoa

    Quỳnh Hoa là một xã Duyên giang nằm ở phía bắc huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình, trước kia là xã Quang Cáp đến tháng 8/1955 xã Quang Cáp được tách ra làm 2 xã Quỳnh Hoa và Quỳnh Giao bây giờ. Phía Đông giáp xã Quỳnh Thọ, phía nam giáp xã Quỳnh Hồng, phía tây giáp xã Quỳnh Giao, phía bắc giáp tỉnh Hải Dương. Tổng diện tích đất tự nhiên là 766.48ha, xã có 9 thôn với số hộ hành chính là 2.529 hộ gồm 7.550 nhân khẩu.Toàn Đảng bộ có 324 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ trong đó có 9 chi bộ thôn, 2 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế.

Xã có 3 đền, 3 chùa, 2 họ giáo, kinh tế khá phát triển, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 12,3%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/duong-nong-thon-muoi-20220519094915-e.jpg

Đường nông thôn mới

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/den-ngoc-que-20220519094927-e.jpg

Đền Ngọc Quế

Đền Ngọc Quế là một ngôi đền thuộc địa phận thôn Ngọc Quế, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ngôi đền này nằm bên bờ hữu ngạn sông Luộc. Người dân ở đây coi Đền Ngọc Quế là một nơi linh thiêng, lập ra để thờ vị thần tên là Đỗ Huyến, người có công chống giặc ngoại xâm từ thời Hùng Vương thứ 18. Đền cũng là nơi thờ Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo.

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/le-hoi-den-ngoc-que-20220519094928-e.jpg

Lễ hội đền Ngọc Quế.

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/gt-2-20220519094936-e.jpg

 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202205/Images/gt-qh-20220519094936-e.jpg