Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các văn bản của Ban chấp hành TW Đảng và của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX.
Ngày 02/08/2023

Đảng bộ xã Quỳnh Hoa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các văn bản của Ban chấp hành TW Đảng và của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX.

               Thực hiện kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các văn bản của Ban chấp hành TW Đảng và của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX. Vào 7 giờ 30 phút ngày 02/8/2023, Đảng bộ xã Quỳnh Hoa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các văn bản của Ban chấp hành TW Đảng và của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX.

                Về dự và chỉ đạo hội nghị: Đại biểu ở xã có đồng chí Nguyễn Trung Thu – Bí thư BCH Đảng bộ; Đồng chí Vũ Nhậm Thắng – Phó Bí thư Đảng bộ.

              Về thành phần tham dự học tập có các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã, trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã, đảng viên trong toàn Đảng bộ; các Ông(Bà) trong Ban chấp hành các đoàn thể chính trị xã hội.

 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202308/Images/anh-nq1-bt-phat-bieu-20230807020648-e.jpg

Ảnh: Đồng chí Nguyễn  Trung Thu - Bí thư Đảng bộ quán triệt tại Hội nghị học tập trực tuyến 

 

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202308/Images/anh-toan-dang-bo-hoc-nq-20230807020539-e.jpg

Ảnh: Đảng bộ xã Quỳnh Hoa học tập Nghị quyết

 

                  Hội nghị học tập trực tuyến gồm các nội dung sau:

                1. Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10 tháng 4 năm 2023 của  BCH  Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

               2. Kết luận số 54-KL/TW ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017 về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

              3. Kết luận số 57-KL/TW ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

              4. Kết luận số 58-KL/TW ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

             5. Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10 tháng 4 năm 2023 của  BCH  Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

             6. Đề cương quán triệt, tuyên truyền nội dung, giá trị cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

            Sau 1/2 ngày học tập  với tinh thần nghiêm túc, Đảng bộ xã Quỳnh Hoa đã hoàn thành toàn bộ nội dung hội nghị học tập trực tuyến quán triệt, tuyên truyền thực hiện các văn bản của BCHTW Đảng và của BCH  Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX./.

Thực hiện:  Huyền Phin


Tổng lượt xem bài viết là: 262
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác