26/11/2020
Sáng nay, 10-11, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình chủ trì kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về giải quyết công việc phát sinh đột xuất thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, quyết định một số tờ trình của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.