Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày 05/12/2023

Đảng bộ xã Quỳnh Hoa tổ chức học tập trực tuyến về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

          Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Quỳnh Phụ, vào sáng ngày 04/12/2023 tại Hội trường Nhà văn hóa xã, Đảng bộ xã Quỳnh Hoa tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

          Dự và chỉ đạo Hội nghị có: Đ/c Nguyễn Trung Thu - Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã. Đ/c Vũ Nhậm Thắng - Phó Bí thư BCH Đảng bộ;  Các Đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy.

           Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức xã và toàn bộ các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202312/Images/z4943950822333-078e33828f1f30e81c9eb0d73f6a3ede-20231205100633-e.jpg

Ảnh: Đ/c Vũ Nhậm Thắng - Phó Bí thư BCH Đảng bộ quán triệt trước khi vào hội nghị học tập Nghị quyết  TW8 - Khóa XIII

         Thời gian Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (trong đó, 1 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; 0,5 ngày dành cho triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết).

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202312/Images/z4943950826350-391b8dcc22ac74552cccc64deae378bf-20231205100504-e.jpg

Ảnh: Toàn cảnh Đảng bộ tham dự học tập nghị quyết Hội nghị TW8 - Khóa XIII

           Hội nghị học tập trực tuyến được nghe các đồng  chí lãnh đạo Trung ương truyền đạt các nội dung sau:

        1.  Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".

          2.  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".

           3.  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề: "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

          4.   Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

            Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện cácnhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202312/Images/z4943950827266-2144ba06fcfcf10f0ce9b41ccfdebe2e-20231205100438-e.jpg

Ảnh: Đ/c Nguyễn Trung Thu - Bí thư BCH  Đảng bộ quán triệt sau học tập Nghị quyết TW8 - Khóa XIII

          Trên cơ sở học tập Nghị quyết, chỉ đạo cán bộ, công chức viết bài thu hoạch. Các chi bộ về sinh hoạt tại chi bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII. Chỉ đạo đảng viên viết bài thu hoạch sau học tập nghị quyết; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, để thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao./.

Thực hiện:  Huyền Phin


Tổng lượt xem bài viết là: 226
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác