1. Hội đồng nhân dân
  • Đ/c Nguyễn Trung Thu

   Chức vụ: Bí thư ĐU, chủ tịch HĐND

   SĐT: 0915873599

  • Đ/c Nguyễn Quang Thiều

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

   SĐT: 0982502856

  1. Ủy ban nhân dân
   • Đ/c Nguyễn Văn Hoàn

    Chức vụ: Chủ tịch UBND

    SĐT: 0982711025

   • Đ/c Phan Đăng Đua

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

    SĐT: 0973775288

   1. Công an xã
    • Đ/c Ngô Quang Chỉnh

     Chức vụ: Trưởng CA xã

     SĐT: 0363090868

    • Đ/c Nguyễn Viết Ninh

     Chức vụ: Phó CA xã

     SĐT: 0916212389

    • Đ/c Ngô Quang Chỉnh

     Chức vụ: Trưởng công an xã

     SĐT: 0363090868

    1. BCH quân sự xã
     • Đ/c Nguyễn Trung Thu

      Chức vụ: Chính trị viên

      SĐT: 0915873599

     • Đ/c Phan Nguyên Quang

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng

      SĐT: 0384308294

     • Đ/c Nguyễn Đình Nguyện

      Chức vụ: Chính trị viên phó

      SĐT: 0385041886

    2. Trạm y tế xã
     • Đ/c Nguyễn Hữu Khanh

      Chức vụ: Trạm trưởng

      SĐT: 0975710038

     • Đ/c Phan Thị Ngọc Hồi

      Chức vụ: Trạm phó

      SĐT: 0369747122

    3. Phòng Địa chính - NN - MT
     • Đ/c Nguyễn Thị Diên

      Chức vụ: Cán bộ địa chính

      SĐT: 0976297740

     • Đ/c Nguyễn Hữu Hùng

      Chức vụ: Cán bộ xây dựng

      SĐT: 0963939365

    4. Phòng Địa chính - Xây Dựng - GTCT
     • Nguyễn Hữu Hùng

      Chức vụ: Địa chính - xây dựng - giao thông - Nông nghiệp

      SĐT: 0963939365

    5. Phòng Tư pháp – hộ tịch
     • Đ/c Vũ Tiến Trượng

      Chức vụ: Công chức : Tư pháp hộ tịch đảm nhiệm lĩnh vực hộ tịch

      SĐT: 0983592094

    6. Phòng Tài chính – kế toán
     • Đ/c Nguyễn Văn Hải

      Chức vụ: Công chức : Tài chính – kế toán

      SĐT: 0904954368

    7. Phòng Văn phòng HĐND - UBND
     • Nguyễn Thị Hiền

      Chức vụ: CCHC, TĐ-KT, THỦ QUỸ, THỐNG KÊ

      SĐT: 0989 653 759

     • Đ/c Vũ Hồng Hiển

      Chức vụ: Văn phòng – HĐND - UBND

      SĐT: 0397 541 592

    8. Công chức Tư pháp
     • Đ/c Trần Thị Phượng

      Chức vụ: Công chức Tư pháp

      SĐT: 0904 392 448

    9. Phòng Văn hóa – xã hội 1
     • Đ/c Nguyễn Đình Nguyện

      Chức vụ: Bí thư Đoàn TN kiêm VHXH

      SĐT: 0385041886

     • Đ/c Phan Đăng Đắc

      Chức vụ: Cán bộ LĐTBXH kiêm văn hóa 2

      SĐT: 0982903844

    10. Phòng VHXH 2 - LĐTBXH
     • Phan Đăng Đắc

      Chức vụ: Công chức Y tế ; LĐ,TBXH, gia đình và trẻ em

      SĐT: 0982903844

    11. Thôn Bồ Trang 1
     • Đ/c Vũ Hoàng Tuấn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Bồ Trang 1

      SĐT: 0397009603

     • Đ/c Vũ Tiến Chưởng

      Chức vụ: Trưởng thôn Bồ Trang 1

      SĐT: 0399137898

     1. Thôn Bồ Trang 2
      • Đ/c Vũ Xuân Thanh

       Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Bồ Trang 2

       SĐT: 0354351086

      • Nguyễn Thị Niệm

       Chức vụ: Phó thôn Bồ Trang 2

     2. Thôn Bồ Trang 3
      • Đ/c Mai Văn Lập

       Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Bồ Trang 3

       SĐT: 0355811613

      • Đ/c Nguyễn Văn Huấn

       Chức vụ: Trưởng thôn Bồ Trang 3

       SĐT: 0372777391

     3. Thôn Bái Trang
      • Đ/c Phan Văn Khuông

       Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Bái Trang

       SĐT: 0974515806

      • Đ/c Đào Công Mạnh

       Chức vụ: Trưởng thôn Bái Trang

       SĐT: 0365539840

     4. Thôn Ngọc Quế 1
      • Đ/c Hoàng Hữu Nghĩ

       Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Ngọc Quế 1

       SĐT: 0399034079

      • Đ/c Nguyễn Đình Thiện

       Chức vụ: Trưởng thôn Ngọc Quế 1

       SĐT: 0343701957

     5. Thôn Ngọc Quế 2
      • Đ/c Đồng Văn Hiếu

       Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Ngọc Quế 2

       SĐT: 0329747455

      • Đ/c Vũ Thị Lý

       Chức vụ: Trưởng thôn Ngọc Quế 2

       SĐT: 0354294285

     6. Thôn Ngọc Quế 3
      • Đ/c Nguyễn Công Mẽ

       Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Ngọc Quế 3

       SĐT: 0363329046

      • Đ/c Nguyễn Thị Gái

       Chức vụ: Trưởng thôn Ngọc Quế 3

       SĐT: 0355200805

      • Hoàng Thị Mơ

       Chức vụ: Phó Trưởng Thôn

     7. Thôn Ngọc Quế 4
      • Đ/c Phan Văn Hưng

       Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Ngọc Quế 4

       SĐT: 0976244801

      • Đ/c Phan Văn Trọng

       Chức vụ: Trưởng thôn Ngọc Quế 4

       SĐT: 0379440814

      • Đào Thị Hiến

       Chức vụ: Phó Trưởng thôn Ngọc Qué 4

     8. Thôn Ngọc Quế 5
      • Đ/c Phan Thị Vân

       Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn Ngọc Quế 5

       SĐT: 0363285818

      • Đ/c Tống Ngọc Mươi

       Chức vụ: Trưởng thôn Ngọc Quế 5

       SĐT: 0343187037

      • Nguyễn Thị Thoi

       Chức vụ: Phó trưởng thôn

       SĐT: 0379476264


 1. Nguyễn Văn Hoàn
  • Đ/c Nguyễn Văn Hoàn

   Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

   SĐT: 0982711025

  Nguyễn Trung Thu
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  Vũ Nhậm Thắng
  • Nguyễn Trung Thu

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

  • Vũ Nhậm Thắng

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0975936955