Tổng điều tra dân số giữa kỳ 01/4/2024
Ngày 05/04/2024

         TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ GIỮA KỲ 1/4/2024

-----------------------

         

                            Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/z5317464306229-d89e207b49e1e63b12638950090b3a80-20240409074908-e.jpg

 

           Đối tượng điều tra dân số giữa kỳ là các hộ dân cư, nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an. Phạm vi điều tra tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, thời điểm điều tra từ 0h ngày 1-4.

           Thời gian thu thập thông tin điều tra dân số giữa kỳ từ 1-4 đến 30-4-2024.

 

                             Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/z5329664852971-e865df6bb5e37f3238c403d574a88acd-20240409074909-e.jpg
                             Media/43_QuynhHoa/FolderFunc/202404/Images/z5329665379245-1c68d9bb372781aca7e41ef76b84c601-20240409074908-e.jpg
                               Thực hiện:  Huyền Phin

 


Tổng lượt xem bài viết là: 99
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác