TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS QUỲNH HOA
Ngày 28/05/2020

Trường tiểu học và thcs xã quỳnh hoa

Media/43_QuynhHoa/Images/7f0f5978-cb02-472b-b05e-f7535acc0df9.jpeg

Trường Tiểu học và TTHCS Quỳnh Hoa được sáp nhập năm 2019. trong những năm qua trường được đạt loại tốt và giữ vững trường chuẩn quốc gia. 

Tin liên quan